About Us

Culturele ANBI


Stichting Beeldmix heeft vanaf 2 mei 2018 van De Belastingdienst de Culturele ANBI status gekregen.


ANBI-status betekent dat giften aan Stichting Beeldmix onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Of er aftrek mogelijk is en hoe hoog het bedrag zal zijn, is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de daaraangekoppelde drempel voor de fiscale aftrek van giften. Om giften van particulieren aan culturele instellingen te stimuleren is de Geefwet geïntroduceerd.


Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?


Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt, dan u werkelijk heeft geschonken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Deze status maakt het voor particulieren en fondsen extra aantrekkelijk om Stichting Beeldmix te steunen.


Stichting Beeldmix – het plan


De stichting Beeldmix stelt zich ten doel de ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse fotografie en film te stimuleren en wenst de collecties of daaraan verwante media van historische Nederlandse fotografen levend te houden. We doen dit door het produceren van tentoonstellingen, symposia, publicaties en films en installaties. We nodigen hedendaagse fotografen, projectorganisaties en uitvoerende instanties uit aan deze activiteiten deel te nemen. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.


Ambities


We starten met de doorontwikkeling van het fotoproject De Mix dat eerder door initiatiefnemer Rafaël Philippen en het Nederlands Fotomuseum is ontwikkeld. In De Mix worden fotocollecties van historische fotografen gebruikt als bron van inspiratie voor nieuw werk van hedendaagse Nederlandse fotografen. Eerder verbonden de fotografen Hans van der Meer, Andrea Stultiens, Jannes Linders en Blommers Schumm reeds hun naam aan dit fotoproject.


Verbinden door te kijken


De Mix is een verrassende ontdekkingsreis door het Nederland van Toen & Nu. De Mix brengt twee fotografen, een historische en een hedendaagse, samen in een spannende, prikkelende en soms vertederende combinatie. Een beelddialoog tussen twee fotografen die uitnodigt tot kijken en ontdekken.


In De Mix gaat het om genres waar Nederlandse fotografen goed in zijn (documentaire fotografie, portretten, landschap, fotojournalistiek) en typisch Nederlandse, regionale en lokale onderwerpen. Als partners zoeken we bij het onderwerp passende musea en presentatieplekken, zodat de fotoprojecten te zien zijn verspreid over het hele land en zo dichtbij de mensen komt.


Van De Mix wordt een reeks bijzondere collectors boekjes gemaakt. Een schrijver, dichter, spoken word artiest of iemand die inhoudelijk betrokken is, wordt gevraagd in woord te reflecteren op de foto’s en het beeldspel. Het boekje brengt beeld en woord samen, brengt archief en nieuw werk samen.


Stichting BeeldMix is een jonge stichting, die zich kan bogen op een stevige basis van vier geslaagde edities van De Mix van voor haar officiële bestaan. De Stichting bouwt voort op deze basis. Komende periode verwezenlijken we jaarlijks minimaal twee nieuwe De Mix-projecten. We spelen uiteraard in op kansen die zich aandienen om meer De Mix of nieuwe projecten te ontwikkelen.


De projecten zijn te volgen op de internetpagina en op de facebookpagina van De Mix. www.demixfotoprojecten.nl


Nieuwe De Mix projecten 


Overzichts tenoonstelling in het Airport Library


Het nieuwe De Mix project "Kinderen van de oorlog" voor Museum Het valkhof met nieuw werk van fotografe Annie van Gemert na aanleiding van historisch materiaal van werkgroep oorlogsdoden Nijmegen en het Regionaal Archief Nijmegen.


in voorbereiding:

Koen Lenarts ism het NFM 


Ed van der Elsken (1925-1990) / Sanne Donders  (1982) over vrouwen op straat

Familie Tutein Nolthenius (1857-1941) / Jaap Scheren (1979) over voedingsolie en Calvé pindakaas (Unilever)

Aart Klein (1909-2001)/ Ola Lanko (1985) over elektriciteit, landschap en energietransitie


Doelen


De hoge kwaliteit van de Nederlands Fotografie onder de aandacht brengen.

De Fotocollectie Nederland  ontsluiten voor een breed publiek en fotografen.

Het stimuleren van hedendaagse fotografen tot het maken van nieuw werk over actuele onderwerpen.

Het stimuleren van cross overs tussen verschillende kunstdisciplines middels bijvoorbeeld de boekjesreeks

De waardering voor de Nederlandse fotografie en de genres waarin we uitblinken (documentair, portretten, landschap, fotojournalistiek) vergroten. Door de keuze van onderwerpen en venue’s beoogt de stichting andere groepen te bereiken, dan alleen de kunst-, fotografie- en cultuurliefhebbers. Hierbij is het zoeken naar partnerships van belang alsook het opzetten van nevenactiviteiten in samenwerking met de betrokkenen

(venue ,fotograaf, betrokken geportretteerden, media etc.)


Projectleider


Rafaël Philippen is aangetrokken als projectleider.

Rafaël is initiator van het fotoproject De Mix en heeft de eerdere edities in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum opgezet en uitgevoerd. Stichting Beeldmix borgt op deze wijze kennis, kunde en continuïteit in uitvoering van De Mix fotoprojecten.


De financiering


Voor de financiering van het fotoprojecten worden betalende partners, als musea, organisatie en bedrijven, gezocht voor zowel de foto-opdracht, de publicatie en de tentoonstelling. Daarnaast wordt er actief fondsen geworven en steeds weer pro actief en flexibel meebewogen met de markt en de ontwikkelingen op dit vlak.


Beloningsbeleid


Stichting Beeldmix wordt mogelijk gemaakt door vele gedreven professionals die zich vrijwillig of tegen een passende vergoeding inzetten vanuit een freelance-positie. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.


Gegevens


Statutaire naam: Stichting Beeldmix

RSIN nummer: 858770143 culturele ANBI 

KvK nummer: 71577904

Bank nummer: 0822580373

www.beeldmix.nl


Viermerenstraat 15

3078ZW Rotterdam


Projectleider


Rafaël Philippen

telefoon: 06-28021049

rafaelphilippen@beeldmix.nl


Bestuurssamenstelling


Aleksandra Sonnemans (secretaris)

Femke IJsinga - van Boxsel (voorzitter)

Silvia Bakker (penningmeester)


diverse beleidsplannen en verantwoordingen


begroting 2019

jaarverslag 2018


Notariële akte van oprichting

Bestuur Stichting Beeldmix:


Femke IJsinga - van Boxsel

voorzitterAlexandra Sonnemans

secretarisSilvia Bakker

penningmeesterRafaël Philippen


Rafaël Philippen is aangetrokken als projectleider.

Rafaël is initiator van het fotoproject De Mix en heeft de eerdere edities in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum opgezet en uitgevoerd. Stichting Beeldmix borgt op deze wijze kennis, kunde en continuïteit in uitvoering van De Mix fotoprojecten.


Vragen? Steunen?


Dat kan!


Heeft u nog vragen over de mogelijkheid om te doneren aan Stichting Beeldmix of wilt u een samenwerking of meer informatie over Stichting Beeldmix? Neem dan contact op met Rafaël Philippen.


Stichting Beeldmix heeft de culturele ANBI status.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.